Ozdravovna silnic
cesty léčí a trvale uzdravuje.

Jste-li starostou obce nebo ředitelem firmy, tak vás tohle bude zajímat.

Opravy místních komunikací a asfaltových ploch zcela jinak a za zcela jiné finance. Poradíme a zajistíme jak rychle, jednoduše, bez zbytečných administrací vás zbavit problémů s defekty na vašich cestách a jiných plochách v optimálním čase a bez fůry organizačních starostí. Umíme kvalitně opravit, zaručit a dlouhodobě udržet vaše komunikace dlouhověké. A to v klidu, bez zbytečného otravování a pro plnou vaši spokojenost. Naše netradiční metody a postupy již dnes oceňuje řada obcí či firem.

E - book vám poskytne zcela zdarma a nezištně rady, jak tohoto spokojeného stavu hravě dosáhnout.

Chcete komunikace trvale v dobrém stavu, ale bez starosti a levně?

Jednotlivé metody oprav místních komunikací

Jsme OZDRAVOVNA SILNIC a toto naše heslo přesně charakterizuje naši činnost. Ozdravujeme komunikace  místního charakteru a za co nejnižších nákladů jim prodlužujeme život o několik, či opakovaně o mnoho let.

Drtivá většina starostů obcí má stejný problém a říká, cest máme v obci mnoho, děr, prasklin a výtluků taky docela dost, ale peněz málo. Nepotřebujeme v obci autostrády, kde bychom museli montovat retardéry, ale cesty odpovídající hustotě provozu, kde je podstatný rozdíl jestli denně komunikací projede 20 osobáků a sem tam náklaďák, anebo kde je provoz hustý, že je problém projít ulici. Potřebujeme naše cesty bezpečné bez výmolů, nepříliš hrbolaté, bez kaluží či bahna, nepopraskané a pevné a dobře únosné.

Pokud  teď při čtení těchto řádek máte pocit, že i vaše obec, či vaše firma má podobný problém,  jste na správné internetové stránce, protože Ozdravovna silnic tyto záležitosti dlouhodobě a úspěšně řeší.


ITHR - metoda ITHR je vhodná všude tam, kde je nutno opravit výmoly a výtluky, nebo již pavučinové praskliny, ale zcela nenahraditelná je při opravě překopů, jak příčných tak i podélných.


Pružná zálivka - je levná a nezastupitelná v ochraně komunikace před likvidací cesty a šetří budoucí prostředky na opravy a co je nedůležitější, levně chrání před vznikem výmolů a děr v jinak dobrých komunikacích. Zejména před zimou je její úloha nejdůležitější, protože je velmi účinnou obranou před ataky vody, mrazu, ledu a vylamováním kusu asfaltu a takto se rozlézající devastaci.


Ménězátěžovka (MZC) - je levným řešením tam, kde jsou obecní cesty sice rozbité, ale jsou pevné, nejsou blátivé a ve svém komplexu jsou dostačující pro provoz, jaký se na místních komunikacích odehrává, či dá pro dobu nejbližší předpokládat. Jsou tedy velmi dobrou alternativou z hlediska hustoty provozu ke komunikacím asfaltovým, sice méně luxusní, zato však podstatně levnější a pro danou potřebu řešením zcela dostačujícím.

Navíc vlastním vývojem a experimenty jsme metodu MZC rozšířili o další kvalitativní vlastnosti opravené komunikace a vedle klasické metody MZC uplatňujeme:

MZC se sníženou prašností,

MZC se zvýšenou únosnosti,

MZC s asfaltovým zákrytem, kde opravená cesta je bezprašná a vhodná i pro bruslení na inlajnech.


R 1 - zde hlavním hodnotícím kritériem této metody není rozhodně krása opraveného úseku, ale to, že se resuscitace cesty povedla a cesta tak může dále plnit svoji úlohu. Velkou výhodou je zde to, že je možné realizovat opravy cesty ekonomicky již od cca 100 m2 oprav takže to umožňuje rozumně provádět i malé opravy bez použití těžké techniky.


R 2 - tato metoda dává šanci, jak ještě udržet při životě cesty - necesty za malých nákladů, ale pevné pojízdné a bezpečné, byť se musí počítat s tím, že na přehlídku krásy to rozhodně nebude.


Lze předpokládat, že po zběžné prohlídce obrázků komunikací „před opravou“ jste si promítli své vlastní úseky cest či ploch, které vypadají podobně jako uvedené obrázky a jsou s největší pravděpodobnosti vhodné pro provedení opravy předloženou metodou, aby se výsledek podobal obrázkům „po opravě“. Zde je základní vodítko, abyste na první pohled viděli, zda je některý ze způsobů opravy pro vaše cesty vhodný, a že vám přinese dobře opravenou cestu za velmi rozumné peníze a ušetří i budoucí náklady.

Naše práce očima odběratelů:

Příručka k opravám silnic je vypovídající, kvalitní, obrázky jsou vše vysvětlující a brožura sama o sobě dává obrázek o Vaší dobré práci. (Jak jsem se mohl sám přesvědčit u opravy silnice v Pavlovicích u Kojetína i v sousedních Unčicích.) Jsem spokojen, jen tak dál. S pozdravem

Milan Lešikarstarosta obce Pavlovice u Kojetína

Náš malý sponzoring

Pomoc dětskému basketbalu

I díky nám se v Bruntále hraje skvělý dětský basketbal. Někdy je nám líto dětí, které mají svou hlavní a někdy i jedinou zábavu počítat, tablet a telefon. Proto si ceníme toho, že zcela nezištně a zdarma v Bruntále působí několik dětských trenérů, kteří dovedou děti zabavit sportem. Ozdravovna silnic, byť je jen malá firma, již po dva roky zajišťuje kvalitní dresy pro sportovní oddíl  žáků a žaček. Je to sice pomoc malá, a víme, že basketbal nepatří mezi finančně nejnáročnější sporty, ale v okrese s nejnižším příjmem je pro rodiče dětí někdy nemožné financovat byť jen cestovné na zápasy. A při tom, výsledky dětí a jejich trenérských nadšenců jsou velmi dobré.

Vážený pane řediteli, jménem Sportovního klubu Bruntál Vám děkuji za finanční podporu, kterou nám vaše společnost poskytla v letech 2014 až 2017. Díky tomu se nám podařilo dětem nakoupit nové dresy a tréninkové pomůcky. Pomohlo nám to tak více dětí zapojit do tréninkového procesu i do zápasového dění. V současné době v klubu tráví svůj čas více jak sto dětí ve věku od pěti do osmnácti let. Řadíme se k bruntálským klubům s největší mládežnickou záklanou. I díky podpoře vaší společnosti hrají v sezóně 2015/2016 naše týmy celkem třináct soutěží. Můžeme se pochlubit mnoha úspěchy, jako např. celkové prvenství žaček U15 ve skupině nadregionální soutěže či účast žaček U14 v celostátní ligové soutěži. Ještě jednou děkuji za vaši podporu a přeji Vám a vaši společnosti jen samé výhry. S pozdravem

Ing. Dalimil MorysSK Bruntál

Čistíme republiku a pomáháme i Světu a všemu živému - Gifting, orgonity

V rámci celosvětového Giftingu darujeme Orgonit všem navšíveným obcím a starostům obce a tak pomáháme čistit svět.

Gifting - dávání orgonitů.

K lidem na celém světě se postupně dostává stále více blahodárného působení orgonitu a to jak formou rozdávání, tak i běžným prodejem, jako jakékoliv zboží.

Na planetě působí desítky tisíc jednotlivců i skupinek, které pro blaho Země a všeho živého ORGONITY vyrábějí, dále prodávají a výtěžek prodeje znovu investují do jejich výroby, aby mohli dalším dáváním-darováním šířit ochranu Země před škodlivými vlivy civilizace.

Naše malá společnost usiluje také svými silami o pomoc v této krásné a lidem a Zemi prospěšné činnosti a ráda pomáhá  i vám v upevnění čistoty a harmonie vašeho okolí.