Naše netradiční metody oprav očima odběratelů:

Mohu jen pochválit a poděkovat. Vše proběhlo hladce, spolupráce byla věcná a příjemná.

Alena Kacířová, starostka obce Dobratice. 22.10.2018

Jednání vedení, účastníků i zaměstnanců, bylo velmi vstřícné a profesionální. Vaši zaměstnanci odvedli vemi dobrý dobrou práci při opravě obecní komunikace. Těšíme se na další možnou spolupráci. .

Josef Mikulík - starosta obce žákovice, 22.10.2018

Za obec Domaželice si dovolím konstatovat – proběhly opravy dvou místních komunikací formou ménězátěžových cest – s prací jsme byli spokojeni i když vznikly, jako při každé činnosti menší nedostatky, které byly ale vždy od dodavatele odstraněny a kontrola po roku provozování byla taktéž po kontrole jak z naší strany tak i dodavatelem po vzájemné dohodě odstraněna.

Hradílek - starosta obce Domaželice, 22.10.2018

Ozdravovnu silnic znám dva roky. Na základě nabídky a referencí jsme objednali opravu části komunikace v naší místní části Křemenec metodou položení recyklátu se zástřikem. Oprava proběhla dle našich představ a zvláště rychlost provedení byla pro nás příjemným překvapením. Máme v plánu s těmito opravami pokračovat i v dalších letech. O solidnosti firmy svědčí i to, že dané přísliby obchodního zástupce byly splněny k naší spokojenosti.

František Novák - starosta města Konice

S vaší fy. jsme spolupráci zahájili v roce 2014 kdy nás nejprve telefonicky a posléze osobně oslovil obchodní zástupce. Tento nám nastínil nové možnosti technologií oprav komunikací a zároveň nám na základě našeho požadavku vytvořil cenovou nabídku, která nás oslovila. Posléze jsme tuto firmu oslovili ve výběrovém řízení, přičemž samotná realizace akce proběhla v letních měsících 2015. Komunikace se všemi zaměstnanci probíhala na velmi dobré úrovni, navíc byli schopni operativně reagovat na všechny námi navržené změny. S kvalitou provedených prací jsme spokojeni. Se spoluprací počítáme i do budoucna.

Baroň Milan - starosta obce Čermná ve Slezsku

Ozdravovnu silnic známe od poloviny roku 2015. Kontakt jsme navázali, protože nám zimní údržbu nemohl nikdo provést, ke konci roku měly firmy v okolí už uzavřenou sezonu. Po počátečních konzultacích, kdy k nám osobně zajížděl opakovaně technický ředitel, jsme se pro začátek dohodli na opravě jedné komunikace. Celá akce byla provedena v listopadu a s kvalitou jsme spokojeni i vzhledem k druhu, kvalitě a ceně oprav v minulých letech. Při provádění jejich pracovníci okamžitě reagovali na naše požadavky. V roce 2016 je připravena další komunikace a rádi bychom spolupráci zopakovali.

Petr Nun - starosta obce Dlouhoňovice

Obchodníci Ozdravovny silnic mi několikráte zaslali a telefonovali zajímavé informace o možnostech oprav obecních komunikací a vždy jinak, nežli jsou běžné způsoby. Na základě osobního jednání a přímo v terénu jsme zvolili nejvýhodnější způsob opravy tzv. Ménězátěžovou metodou, která byla také nejlevnější. Oprava proběhla zcela v pořádku a bez jakýchkoliv problémů zhruba před třemi léty. Na jaře loňského roku se ozval zástupce společnosti s tím, že při kontrole kvality jejich pracovníci zjistili některé vady na provedené práci, že se omlouvají a dovoluji si požádat o svolení k provedení opravy v místech, která nejsou v nejlepší kvalitě. Byl jsem proto velmi překvapen, že se firma hlásí k reklamaci, kterou jsme sami ještě nezaregistrovali a ještě více jsem byl překvapen, že opravu s omluvou bezplatně provedli a nyní je komunikace zcela bez vady.

Mgr. Pavel Buzek - starosta obce Dolní Lutyně

Vaše společnost má zajímavý opravárenský program i zajímavý obchodní přístup k propagaci služeb. Jelikož jsem odborníkem v oblasti komunikací, donutila mě zvědavost, ale i naléhavá potřeba k pozvání zástupce Ozdravovny silnic ke konzultaci na místě, vysvětlení způsobů možných oprav a nakonec k vybrání metoty Ménězátěžových cest pro opravy našich městských komunikací. Jelikož i navržená cena byla nejlepší, bylo rozhodnuto, že na opravu některých našich cest využijeme tuto nabídku. Po provedení opravy cca před třemi lety jsem byl mile překvapen, že takové dílo lze realizovat tak rychle, levně a zejména kvalitně, protože při jednání, jsem až tak obchodnímu řediteli jeho slova zcela nevěřil. Tyto opravené komunikace za pár peněz nadále dobře slouží. Vašich služeb využíváme i dále, byť jedna z dalších provedených oprav není bez vad, ale situaci průběžně řešíme a dle dohody, až budou vhodné povětrnostní podmínky, uzavřeme. Pro rok 2016 počítáme s provedením dalších oprav opět metodou ménězátěžovek.

Adolf Sušeň - starosta města Plumlov

Byl jsem osloven současným starostou Stěbořic, abych Vám z důvodu naší minulé spolupráce, poslal reference na práce Vaší firmy, provedené v naší obci. Tedy zde je. Mohu s klidem prohlásit, že přístup k řešení i metody oprav jsou u Vaší společnosti mnohdy novátorské a přesto spolehlivé. Bezproblémová dohoda o provedení práce, pohodová spolupráce a kvalitní výsledek. Občas se pohybuji po Vámi opravených úsecích našich komunikací a všechny jsou i po třech letech v pořádku. Jak úseky opravené metodou ITHR a pružných zálivek, tak ekonomicky vystavěné ménězátěžové cesty. Vaši firmu rád doporučím komukoli.

Libor Volf - bývalý starosta obce Stěbořice

Jednání, příprava i samotná realizace opravy povrchu místních komunikací v obci Třemešná v roce 2015 lze hodnotit velmi pozitivně. Před realizací bylo provedeno posouzení aktuálního stavu jednotlivých úseků komunikace a ze strany obce rozhodnuto použít k opravě technologii méně zátěžových cest. Realizace pokládky nového povrchu proběhla bez komplikací a pracovníci firmy reagovali kladně na dílčí podněty při řešení aktuálních požadavků ze strany obce.

Ing. Kocián Rostislav - starosta obce Třemešná

Možnost využití Vašich služeb jsme začali zvažovat na základě vámi zaslané internetové nabídky prováděných prací – oprav komunikací. Zejména nás zaujala nabídka na opravy tzv. ménězatěžových komunikací. Na základě internetové nabídky jsme si domluvili osobní schůzku s konzultací přímo na místě možné budoucí realizace. Spolupráce vždy probíhala na základě tel. komunikace a tak jak bylo ujednáno. Vámi navrhovanou metodou byla provedena oprava komunikace v roce 2014, která je převážně využívána pro dopravu osobními automobily k nemovitostem. Oprava byla provedena řádně a v termínu. Byly zohledněny i naše specifické požadavky. Komunikace je po roce a půl užívání bez zjevných závad. S ohledem na získané zkušenosti zvažujeme i následnou spolupráci.

Radomír Tománek - Starosta obce Rudná pod Pradědem

Dobrý den. Musím vám poděkovat za opravu ul. U Koupaliště v obci Rapotín. Oprava byla provedena metodou R2, která spočívá v postřiku emulzí a následnému posypu štěrkem. Tato vrstva se velmi dobře spojila s původním povrchem cesty, který byl štěrkový s dost velkým poměrem prachu. Cesta dodnes plní svojí funkci a z velké části je ve velmi dobrém stavu. Samozřejmě tam kde podklad nebyl dostatečně pevný tak došlo k výtlukům , ale to je jen v malé části. Tento způsob opravy doporučuji a doporučuji ze strany objednatele lepší přípravu opravovaného povrchu aby došlo k dokonalému spojení emulze a původního povrchu.

Jaroslav Miller Rapos s.r.o., Rapotín