Synergie v kombinaci metod ITHR a Pružné zálivky

Pro opravy asfaltových komunikací, kde hlavními defekty jsou výmoly, výtluky a praskliny je bezesporu velmi účinné spojení obou uvedených metod prováděných za tepla.

Obě metody se zcela ideálně kombinují a změní narušené komunikace na cesty, které jsou celistvě uzavřené před průnikem vody, a to bez prasklin a děr. Takto provedená oprava pak chrání celou komunikaci před devastaci vodou, mrazem, ledem.

Vlastní oprava probíhá tak, že jako první se provede likvidace děr a výmolů na dané ploše opravované komunikace metodou ITHR, tedy těch ploch, které nemají charakter praskliny.

Následně se metodou Pružné zálivky uzavřou všechny dírky a praskliny v asfaltové cestě a tím se celá plocha vozovky ekologicky, bezodpadově a za tepla spojí v jeden kompaktní, vodě nepropustný celek, který nedovolí, aby docházelo k dalším devastacím vozovky.

Ve spojení obou metod vzniká zajímavá synergie, která se projeví ve snížení ceny opravy často až o 40-50%. Vysvětlení je jednoduché v tom, že běžně se tyto opravy provádějí zejména strojem Silkot, kde minimální opravovaná plocha je 2 m2, ale praskliny mají plochu daleko menší a není tedy nutno celoplošně opravovat jejich okolí. Oprava pružnou zálivkou je nejen dostačující náhradou za opravu metodou ITHR. Je dané metodě zcela adekvátní a využitím kombinace se ušetří skutečně velké množství finančních prostředků za opravu stejného úseku komunikace.

Obrázky kombinace metod
R1 s Ménězátěžovkou:

Čermná ve Slezsku, od značky na zemi dozadu ke stromům oprava parkoviště metodou Ménězátěžovky, příjezdová cesta bude opravena metodou R1 viz následující fotografie
Příjezdová cesta k parkovišti je téměř bez výtluků, rovná, bude tedy opravena metodou R2 pro uzavření povrchu před proniknutím vody do četných povrchových prasklin
Celkový pohled na opravenou cestu a parkoviště metodami R2 vepředu a Ménězátěžovku vzadu

Synergie v kombinaci jednotlivých metod

Zajímavá synergie vzniká vzájemnou a promyšlenou kombinací námi uplatňovaných metod a využitím možností, jež jednotlivé metody dávají. V praxi to znamená, že na každý úsek cesty navrhneme pokud možno optimální metodu opravy, abychom zvýraznili poměr cena/výkon, tedy pro jednotlivé úseky komunikace zvolili nejlevnější metodu, která ale musí zajistit požadovaný výsledek opravy daného úseku a jeho nutnou dostatečnost.

Způsob posouzení cesty určené k opravě je základním momentem pro provedení dobré, ale i levné opravy a dosažení efektu dostatečného standardu na užití komunikace. Jinými slovy, opravit cestu tak, aby všechny její úseky byly dobré pro potřebný provoz na jeho dílčích částech. Jde tedy o to opravit jednotlivé úseky optimální metodou z hlediska způsobu využívání tohoto úseku a nákladů na jeho opravu.

Příklad:

Obecní cesta v délce 600 m a šířce 3 m, tedy celkem 1800 m2 vedoucí z okresní komunikace mezi domky do polí:

  • Prvních 200 m délky je v hustě obydlené oblasti a tam je komunikace asfaltová a průběžně udržovaná, má však již řadu výtluků a prasklin a tento úsek končí před nájezdem do obou stran do polí pro občasné vjezdy traktorů.
  • Druhý úsek 300 m délky je také původně asfaltový a poničený již jak nájezdy traktorů, tak také tím, že se věnovala tomuto úseku malá péče o opravy, protože na tomto úseku je jen několik domků a proto byly opravy opomíjeny.
  • Třetí 100 m úsek vede již jen do polí a k jednomu domku. Ukázalo se, že tento úsek je docela zachovalý v důsledku minimálního využívání, ale má již více jako 10 ti % podíl výtluků a je celkově povrchově, ale ne hluboce narušen.

Možnosti oprav:

  1. Odfrézovat 1800 m2 a položit asfaltový koberec ACO 11, doba opravy: 2 dny

              cena 400,- Kč/m2                                                720 000,- Kč bez DPH

  1. Opravit ITHR celou cestu 120 m2, 330 m2, 30 m2, doba opravy: 2 týdny

             cena 725,- Kč/m2                                                348 000,- Kč bez DPH

  1. Opravit 1800 m2 metodou ménězátěžových cest, doba opravy: 2 dny

             cena 180,- Kč/m2                                                324 000,- Kč bez DPH

  1. Kombinace metod, doba opravy 3 - 4 dny

            První úsek ITHR a Pružná zálivka ………… 43 000 Kč

            Druhý úsek Ménězátěžovka 900 x 180 ..162  000 Kč

            Nájezd traktorů - Obalovaná 30x400 ….. 12 000 Kč

            Třetí úsek R2 300 x 110 Kč ……………. …… 33 000 Kč

            Celkem kombinovaná oprava …………………………………………………… 250 000 Kč

Závěr:

Bezesporu nejkvalitnější opravou je varianta první odfrézovat a položit novou balenou, ale je také nejdražší.

Nejlevnější je kombinovaná oprava, kde je cena nejnižší a jsou s ní spojeny výhody vlastností jednotlivých oprav, jako jsou:

  • Nová balená cesta v místě nájezdů traktorů z polí
  • Celoplošná oprava úseku 2 a 3
  • Zachování plně asfaltové cesty v úseku 1, kde je nejvyšší pohyb lidí u domků

Tento postup je pro realizátory sice nejsložitější na koordinaci jednotlivých technologií, ale je vysoce úsporný a užitečný.