Synergie v kombinaci metod ITHR a Pružné zálivky

Pro opravy asfaltových komunikací, kde hlavními defekty jsou výmoly, výtluky a praskliny je bezesporu velmi účinné spojení obou uvedených metod prováděných za tepla.

Obě metody se zcela ideálně kombinují a změní narušené komunikace na cesty, které jsou celistvě uzavřené před průnikem vody, a to bez prasklin a děr. Takto provedená oprava pak chrání celou komunikaci před devastaci vodou, mrazem, ledem.

Vlastní oprava probíhá tak, že jako první se provede likvidace děr a výmolů na dané ploše opravované komunikace metodou ITHR, tedy těch ploch, které nemají charakter praskliny.

Následně se metodou Pružné zálivky uzavřou všechny dírky a praskliny v asfaltové cestě a tím se celá plocha vozovky ekologicky, bezodpadově a za tepla spojí v jeden kompaktní, vodě nepropustný celek, který nedovolí, aby docházelo k dalším devastacím vozovky.

Ve spojení obou metod vzniká zajímavá synergie, která se projeví ve snížení ceny opravy často až o 40-50%. Vysvětlení je jednoduché v tom, že běžně se tyto opravy provádějí zejména strojem Silkot, kde minimální opravovaná plocha je 2 m2, ale praskliny mají plochu daleko menší a není tedy nutno celoplošně opravovat jejich okolí. Oprava pružnou zálivkou je nejen dostačující náhradou za opravu metodou ITHR. Je dané metodě zcela adekvátní a využitím kombinace se ušetří skutečně velké množství finančních prostředků za opravu stejného úseku komunikace.

Synergie v kombinaci zařízení ITHR

Podobných synergických efektů dosahujeme i jen pouhou metodou ITHR, kterou jsme zdokonalili tak, že ke stroji Silkot vhodně používáme malé nahřívací desky zvané "Čelíčka".

Zde využijeme rozdílu ve velikosti nahřívacích ploch tak, že dle velikosti výmolů vhodně kombinujeme nasazení velkoplošných čel stroje Silkot a menších nahřívacích ploch Čelíček. Touto kombinací dochází k úspoře  až 35 % oproti využití jen stroje Silkot.
Výsledkem naši práce je skutečnost, že při nasazení jen stroje Silkot, jsou potřebné opravy realizované dražší o cca 35 %, oproti nasazení Silkotu spolu s Čelíčky.

Stejně tak, je velmi efektivní i jen samotné nasazení Čelíček v místech, kde výmoly jsou malých velikostí a úspory jsou pak  až 50 %.

Obrázky kombinace metod
R1 s Ménězátěžovkou:

Čermná ve Slezsku, od značky na zemi dozadu ke stromům oprava parkoviště metodou Ménězátěžovky, příjezdová cesta bude opravena metodou R1 viz následující fotografie
Příjezdová cesta k parkovišti je téměř bez výtluků, rovná, bude tedy opravena metodou R2 pro uzavření povrchu před proniknutím vody do četných povrchových prasklin
Celkový pohled na opravenou cestu a parkoviště metodami R2 vepředu a Ménězátěžovku vzadu

Synergie v kombinaci jednotlivých metod

Zajímavá synergie vzniká vzájemnou a promyšlenou kombinací námi uplatňovaných metod a využitím možností, jež jednotlivé metody dávají. V praxi to znamená, že na každý úsek cesty navrhneme pokud možno optimální metodu opravy, abychom zvýraznili poměr cena/výkon, tedy pro jednotlivé úseky komunikace zvolili nejlevnější metodu, která ale musí zajistit požadovaný výsledek opravy daného úseku a jeho nutnou dostatečnost.

Způsob posouzení cesty určené k opravě je základním momentem pro provedení dobré, ale i levné opravy a dosažení efektu dostatečného standardu na užití komunikace. Jinými slovy, opravit cestu tak, aby všechny její úseky byly dobré pro potřebný provoz na jeho dílčích částech. Jde tedy o to opravit jednotlivé úseky optimální metodou z hlediska způsobu využívání tohoto úseku a nákladů na jeho opravu.

Příklad:

Obecní cesta v délce 600 m a šířce 3 m, tedy celkem 1800 m2 vedoucí z okresní komunikace mezi domky do polí:

  • Prvních 200 m délky je v hustě obydlené oblasti a tam je komunikace asfaltová a průběžně udržovaná, má však již řadu výtluků a prasklin a tento úsek končí před nájezdem do obou stran do polí pro občasné vjezdy traktorů.
  • Druhý úsek 300 m délky je také původně asfaltový a poničený již jak nájezdy traktorů, tak také tím, že se věnovala tomuto úseku malá péče o opravy, protože na tomto úseku je jen několik domků a proto byly opravy opomíjeny.
  • Třetí 100 m úsek vede již jen do polí a k jednomu domku. Ukázalo se, že tento úsek je docela zachovalý v důsledku minimálního využívání, ale má již více jako 10 ti % podíl výtluků a je celkově povrchově, ale ne hluboce narušen.

Možnosti oprav (uvedené ceny již neplatí, pro příklad výpočtu však postačí):

  1. Odfrézovat 1800 m2 a položit asfaltový koberec ACO 11, doba opravy: 2 dny

              cena 500,- Kč/m2                                                900 000,- Kč bez DPH

  1. Opravit ITHR celou cestu 120 m2, 330 m2, 30 m2, doba opravy: 2 týdny

             cena 725,- Kč/m2                                                348 000,- Kč bez DPH

  1. Opravit 1800 m2 metodou ménězátěžových cest, doba opravy: 2 dny

             cena 225,- Kč/m2                                                405 000,- Kč bez DPH

  1. Kombinace metod, doba opravy 3 - 4 dny

            První úsek ITHR a Pružná zálivka ………… 43 000 Kč

            Druhý úsek Ménězátěžovka 900 x 225 ...202 500 Kč

            Nájezd traktorů - Obalovaná 30x500 ….. 15 000 Kč

            Třetí úsek R2 300 x 110 Kč ……………. …… 33 000 Kč

            Celkem kombinovaná oprava …………………………………………………… 293 500 Kč

Závěr:

Bezesporu nejkvalitnější opravou je varianta první odfrézovat a položit novou balenou, ale je také nejdražší.

Nejlevnější je kombinovaná oprava, kde je cena nejnižší a jsou s ní spojeny výhody vlastností jednotlivých oprav, jako jsou:

  • Nová balená cesta v místě nájezdů traktorů z polí
  • Celoplošná oprava úseku 2 a 3
  • Zachování plně asfaltové cesty v úseku 1, kde je nejvyšší pohyb lidí u domků

Tento postup je pro realizátory sice nejsložitější na koordinaci jednotlivých technologií, ale je vysoce úsporný a užitečný.