Očištění výtluku a jeho okolí
Nahřátí postiženého místa infrazářiči
Rozhrabání nahřátého povrchu
Doplnění potřebného materiálu a srovnání
Po řádném zhutnění vibračním válcem a zchladnutí opraveného místa je možno ihned obnovit provoz

ITHR
Infra termo homogenizační renovace

Je realizována ve většině případů strojem Silkot, anebo za použití nahřívacích infra čel nebo desek, jež jsou rozhodujícím činitelem při opravách výmolů, děr, překopů a mapovitých prasklin.

Principem teto metody je následný postup jednotlivých dílčích operací:

Jako první krok je nutno mechanicky či pneumaticky očistit od všech volných částic výtluk a jeho nejbližší okolí a následně pak infračelem položeným nad defekt prohřát jak výmol, tak jeho okolí na teplotu okolo 180° Celsia. Toto prohřátí dle teploty opravovaného místa a teploty vzduchu, síly větru a pod. trvá 15 až 30 minut.

po dokonalém prohřátí  je provedeno mechanické rozvolnění masy opravovaného místa, doplnění scházejícího materiálu obalovanou směsí ze zásobníku o teplotě 160-200°C a jeho promísení s původním rozvolněným materiálem opravované cesty.

Po takto provedené homogenizaci nového obsahu cesty je provedeno srovnání materiálu a následně zhutnění celého místa opravy vibračním válcem a tím je vlastně oprava hotova.

Základní výhody těchto oprav jsou, že technologie je:

 • Bezespárová

  V místě opravy je vodě zamezen jakýkoliv přístup do těla cesty, je eliminována možnost existence jakékoliv spáry.
 • Bezodpadová

  Jedná se o bezodpadovou technologii, kde se nefrézuje a nevyřezává žádná část cesty, materiál z nějž byla silnice postavena je znovu plně použit, a to jak kámen, tak zbylá část obsaženého asfaltu v rozehřáté části komunikace.
 • Ekologická

  Oprava je velmi ekologická, nevzniká žádný nebezpečný odpad, je zachován původní materiál jak kámen, tak i asfalt a o takto ušetřené množství materiálu není nutno doplňovat novou obalovanou směs.
 • Na opravu jednoho výmolu je nutno pouze 30 - 60 minut času a cesta je znovu plně pojízdná.
 • Opravy se ve většině případů dělají za plného provozu.
 • Opravy lze realizovat v podstatě po celý rok, v zimě i při -5°C, ale máme zkušenost opravy nebezpečného výtluku i při mínus 12°C a to s držením dvouleté záruky. Jediné omezení je, že přes opravované místo v době opravy nesmí téci voda z deště nebo tajícího sněhu.
 • Za směnu lze opravit, dle momentálních podmínek, 20 - 60 m2 cesty. Jednotlivé dílčí opravy jsou možné ve výměře 2 nebo 4 m2 opravené plochy.

Tato technologie byla do ČR dovezená z USA, kde se s úspěchem již více jak 40 let používá a to od Aljašky po Floridu a naši pracovníci patří mezi ty, jež začínali s touto technologii na prvních třech vyrobených strojích Silkot a podíleli se spolu s výrobcem na jejich úpravách a vylepšeních.

S ozdravovnou silnic spolupracujeme od roku 2013, zvláště nás oslovila touto firmou prováděná metoda ITHR oprav komunikací, rovněž jsme využili i možnost oprav prasklin komunikacích Pružnou zálivkou, ale i komplexnější opravy řešením výměny všech vrstev komunikací. Se spolupráci jsme spokojeni, obchodní ředitel firmy vždy dokáže poradit vhodnou technologii a nabídnout řešení problému.

Jaroslav Durchánekmístostarosta obce Velká Štáhle

Pro více informaci zavolejte !

Požádejte o návštěvu našeho obchodního zástupce emailem a my zdarma posoudíme vaše komunikace a navrhneme optimální způsob opravy.

Mgr. Jan Balušek

Tel.: 773 742 471 
e-mail: jan1bal@seznam.cz

Ing. Richard Balušek

Tel.: 773 742 477 
e-mail: rbalusek@seznam.cz

Video o naší metodě ITHR