Pružná zálivka
pro opravy prasklin v asfaltových cestách

Velmi často se setkáváme s problémem velkého množství prasklin a trhlin v jinak velice dobrých asfaltových cestách. Tyto praskliny jsou způsobovány řadou vlivů, ale zejména nevhodně provedeným podložím, anebo po následně prováděných překopech a umístění různých vodovodních, odpadních a plynových armatur.

Nebýt prasklin, tyto cesty jsou ve velmi dobrém stavu, ale neošetřená, popraskaná místa jsou nebezpečná pro životnost těchto komunikací, byť v prvém stadiu nejsou ani příliš uživatelům na obtíž.

Ale dobře víme, že vnikající voda do prasklin a dále do jednotlivých vrstev komunikace spolu pak s mrazem udělají obrovský kus práce na likvidaci těchto cest. Nejde jen o vydrolení obrusné vrstvy, ale i o zvedání a klesání podkladů, vymílání materiálů v podloží a lámání a drolení v blízkém i vzdálenějším okolí od praskliny a ničení této doposud jinak kvalitní cesty.

Správně provedená pružná zálivka sice neodstraní konstrukční chyby či nevhodně realizované podkladové vrstvy či špatná podloží, ale díky svým vlastnostem velmi pomůže maximálnímu prodloužení životnosti takovýchto komunikací.

Jejím hlavním a základním úkolem je zamezit přístupu vody do jednotlivých vrstev vozovky a tím zabránit ničení komunikace.

Je řada metod provádění zálivky prasklin, my preferujeme zálivku pružnou, kdy opravovaná prasklina - tady mezera mezi dvěma vzniklými okraji vozovky - se uzavře pružnou zálivkou, která odolává jak tepelné roztažnosti, tak smrštění v mrazech a díky své elasticitě se dovede jak smrštit, tak i roztáhnout a zabránit tak vodě, aby do vozovky mohla proniknout.

Celý postup opravy se zdá docela jednoduchý, po hrubém očistění praskliny a jejího nejbližšího okolí je prasklina vyfoukaná tak, aby v místě opravy nebyly žádné zbytky nečistot nebo volných částí vozovky. Plynovým hořákem dojde jak k čistění spáry, tak i k náhřevu a natavení povrchu praskliny a dosažení lepší soudružnosti a spojení okrajů praskliny s aplikovanou zálivkovou tekutou hmotou.

Tím dojde k vyplnění prostoru praskliny a uzavření touto pružnou zálivkou narušeného úseku komunikace.

I přesto, že až na ty paskliny, je vaše komunikace dobrá, doporučujeme již na jaro, nebo nejpozději před zimou, tedy na podzim, ošetřit vaše cesty a od prasklin je uzdravit, aby komunikace nepotřebovala podstatně náročnější léčbu.

S ozdravovnou silnic spolupracujeme od roku 2013, zvláště nás oslovila touto firmou prováděná metoda ITHR oprav komunikací, rovněž jsme využili i možnost oprav prasklin komunikacích Pružnou zálivkou, ale i komplexnější opravy řešením výměny všech vrstev komunikací. Se spolupráci jsme spokojeni, obchodní ředitel firmy vždy dokáže poradit vhodnou technologii a nabídnout řešení problému.

Jaroslav Durchánekmístostarosta obce Velká Štáhle

Pro více informaci zavolejte !

Požádejte o návštěvu našeho obchodního zástupce emailem a my zdarma posoudíme vaše komunikace a navrhneme optimální způsob opravy.

Mgr. Jan Balušek

Tel.: 773 742 471 
e-mail: jan1bal@seznam.cz

Ing. Richard Balušek

Tel.: 773 742 477 
e-mail: rbalusek@seznam.cz