Postup oprav:

Areál před opravou
Frézování
Položení recyklátu finišerem
Infiltrační postřik
Zadrcení kamenivem
Uzavírací postřk
Konečné zadrcení se zhutněním
Hotová oprava

Metoda Ménězátěžových cest

Metodu Ménězátěžovek uplatňujeme již od roku 2013 a ihned od počátku se stala velmi žádanou, protože řeší základní problémy starostům a obecním zastupitelům i podnikatelům a to – mít dobré cesty a vyjít s omezenými prostředky.

Co si představit pod pojmem Ménězátěžovka? No, určitě to nebude krásná, černá, jako stůl rovná asfaltka po které se prohání plno kamionů a náklaďáků či těžkých traktorů, ale takovou cestu jistě nepotřebujete a ani byste nechtěli. Ménězátěžovka, to je místní komunikace, která není blátivá, ale pevná, spojuje jednotlivá místa v obci či tvoří ulice mezi domy a je využíváná pro pěší, osobní auta, občas pro náklaďáky, popeláře, dovoz uhlí, či stavebních materiálů a je bez výmolů a děr, byť není zrovna rovná a hladká jako ranvej na letišti. A takovéto cesty místního charakteru obce potřebují. Jde zejména o potřebu opravit staré penetrace, rozbité asfaltky či cesty, které historicky vznikly tak, že desítky let se tam jezdilo, vždy se tam něco nasypalo, zajezdilo, poopravilo, opět dosypalo až vznikla jakási cesta, která už není blátivá a docela drží, byť ten povrch je cestou - necestou. A právě tyto místní cesty a cestičky jsou vhodné pro opravy metodou Ménězátěžových cest.

Jak taková oprava probíhá? Opět to není žádná věda. Stávající komunikaci či jinou opravu vyžadující plochu je nutno řádně srovnat, aby zmizely výmoly, díry či vystouplá místa a to stržením drnů, dorovnáním výmolů někdy i částečným odfrézováním či odbagrováním, případně stavbou minikufříku. Na takto srovnanou základní plochu pak stavíme vlastní opravu - Ménězátěžovku. To znamená, že na tuto srovnanou plochu položíme finišerem vrstvu asfaltového recyklátu cca 7 cm a strojně válcem zhutníme na cca 5-6 cm. Poté provedeme na celou plochu spojovací postřik asfaltovou emulzí a podrcení jemným kamenivem s následným zhutněním. Dále pak nově aplikovaný uzavírací postřik asfaltovou emulzí jen mírně podrtíme jemným praným kamenivem a zhutníme a výsledkem je nová ménězátěžová cesta. Díky aplikované asfaltové emulzi do recyklátu dodáme scházející asfalt a po vyštěpení emulze a ztuhnutí je ménězátěžovka připravena sloužit jako kvalitní obecní komunikace.

Realizace oprav ménězátěžovek může být v období od dubna do září, protože tato metoda oprav počítá ještě s velmi zdatným pomocníkem a tím je sluníčko. Takto postavená ménězátěžovka má tu vlastnost, že použítím asfaltových emulzí ve správném množství dodáme položenému recyklátu scházející asfalt, který má snahu tlačit se dolů, zatím co asfalt v recyklátu obsažený zase chuť stoupat nahoru. A k tomu je potřeba právě teplo, které dodá sluníčko a časem nám vytvoří z takto namixovaných a položených materiálu vrstvu, která se chová jako asfaltový koberec, který je chráněný jemným kamínkem až do doby, kdy se vyjezdí nebo jinak smete, možno i zamést.

Vznikne nám tak pevný povrch, který sice není černý jako čerstvě položená obalovaná směs, ale šedý od barvy kamínků závěrečného podrcení. Ještě pár důležitých slov na téma sluníčko. Je faktem, že pro opravu touto metodou je nutné teplo a to nejprve na řádné vyštěpení asfaltové emulze a v druhé fázi na prohřátí celé položené vrstvy asfaltového recyklátu s dodaným asfaltem z emulze a komplexním spečením do monolitu ménězátěžového koberce. Zde je faktem, že již v březnu můžeme opravy realizovat, zde je třeba pohlídat jen teploty nutné pro vyštěpení a pak už je jistota, že teplo ze sluníčka příjde. Horší je však spoléhat např. v konci září, že sluníčko přijde. Ono přijde, ale může to být pozdě, pokud to bude až následujícího roku a monolit vytvořeného koberce nemusí svou fazonu umět udržet. Proto opravy touto metodou můžeme realizovat pouze do září, kde se ještě jde na sluníčko spolehnout.

Metoda oprav ménězátěžových cest je levným řešením tam, kde jsou obecní cesty sice rozbité, ale jsou pevné, nejsou blátivé a ve svém komplexu jsou dostačující pro provoz, jaký se na místních komunikacích odehrává, či dá pro dobu nejbližší předpokládat. Jsou tedy velmi dobrou alternativou z hlediska hustoty provozu ke komunikacím asfaltovým, sice méně luxusní, zato však podstatně levnější a pro danou potřebu řešením zcela dostačujícím.

Základní Ménězátěžové opravy jsme dále rozšířili ještě následovně:

Ménězátěžovka se sníženou prašnosti je vyšším stupněm základní opravy ménězátěžových cest a zvyšuje podstatně užívací komfort takto opravené cesty.

Ještě vyšším stupněm ménězátěžových úprav je oprava Ménězátěžovek se sníženou prašností a zvýšenou únosností a životnosti, kde jsou nově řešeny jak skladba recyklátů, tak i výběrů jemného kameniva pro podrcení spojovacích a uzavíracích vrstev a v neposlední řadě i množství a složení asfaltových emulzí a aplikačních časů a podmínek.

Tyto nové postupy vznikly na základě empirických zkušeností a vlastního vývoje metody MZC.

Nový výsledek je Opravená místní komunikace, která má blíže k asfaltovému koberci, má zvýšenou únosnost, sníženou až téměř eliminovanou prašnost a delší životnost.

Samozřejmosti je 24 měsíční garance, která lze prodloužit ihned při zhotovení, nebo při konci záruční doby o další rok za 10 % původních nákladů na opravu.

Nejvyšším stupněm ménězátěžových oprav je Ménězátěžovka s asfaltovým zákrytem, který zajistí úplnou bezprašnost a velmi dobrou rovinatost provedené úpravy, takže takto provedené opravy jsou pak i rájem Inlajnistů.

S vaší fy. jsme spolupráci zahájili v roce 2014 kdy nás nejprve telefonicky a posléze osobně oslovil obchodní zástupce. Tento nám nastínil nové možnosti technologií oprav komunikací a zároveň nám na základě našeho požadavku vytvořil cenovou nabídku, která nás oslovila. Posléze jsme tuto firmu oslovili ve výběrovém řízení, přičemž samotná realizace akce proběhla v letních měsících 2015. Komunikace se všemi zaměstnanci probíhala na velmi dobré úrovni, navíc byli schopni operativně reagovat na všechny námi navržené změny. S kvalitou provedených prací jsme spokojeni. Se spoluprací počítáme i do budoucna.

Baroň Milanstarosta obce Čermná ve Slezsku

Pro více informaci zavolejte !

Požádejte o návštěvu našeho obchodního zástupce emailem a my zdarma posoudíme vaše komunikace a navrhneme optimální způsob opravy.

Mgr. Jan Balušek

Tel.: 773 742 471 
e-mail: jan1bal@seznam.cz

Ing. Richard Balušek

Tel.: 773 742 477 
e-mail: rbalusek@seznam.cz

Následují videa oprav