Metoda R1

Tato metoda je vlastně taktéž realizována na principu technologického postupu Ménězátěžovky s hlavním rozdílem, že se provádí v malém na jednotlivé výmoly či maloplošné defekty. Tímto jsme schopni vyhovět požadavku levně prodloužit život obecních cest a to i skutečně starých, řádně léty opotřebovaných a to i včetně starých penetrací. Nadměrné opotřebení však není podmínkou využití této metody, ale její předností. Naše metoda opět vychází z použití recyklovaných materiálů a individuálních řešení každičkého defektu vaši cesty, což je možné jen při pečlivé ruční práci s malou technikou, abychom mohli pro váš i náš klid poskytovat dvouletou záruku na naše opravy jako u všech námi používaných technologií.

Základem pro kvalitně provedenou opravu je dokonalé očistění opravované plochy včetně hran výmolů i poškozeného okolí výtluku a provedení infiltračního postřiku všech ploch a míst, kde bude napojován asfaltový recyklát, kterým přeplníme opravovaný výmol. Po dokonalém zhutnění pak aplikujeme spojovací a následně uzavírací postřik s provedením dvojího zadrcení jemným kamenivem a patřičným zhutněním. Po takovémto provedení opravy lze přes opravené místo uvést opět běžný, resp. mírně šetřící provoz, ale po zhruba 2 denním vyštěpení emulze a zatvrdnutí již bez obav lze spustit provoz normální.

Realizace oprav touto metodou lze provádět v době od března do konce října, protože při tomto postupu již sluníčko nehraje příliš důležitou roli, jelikož kompaktnost opraveného místa je dána dostatečným množstvím aplikované asfaltové emulze. Hlavním hodnoticím kriteriem této metody není rozhodně krása opraveného úseku, ale to, že se resuscitace cesty povedla a cesta tak může dále plnit svoji úlohu. Velkou výhodou je zde to, že je možné realizovat opravy cesty ekonomicky již od cca 100 m2 oprav, takže to umožňuje rozumně provádět i malé opravy bez použití těžké techniky.

Příklady míst vhodných k opravě metodou R1

Pro více informaci zavolejte !

Požádejte o návštěvu našeho obchodního zástupce emailem a my zdarma posoudíme vaše komunikace a navrhneme optimální způsob opravy.

Mgr. Jan Balušek

Tel.: 773 742 471 
e-mail: jan1bal@seznam.cz

Ing. Richard Balušek

Tel.: 773 742 477 
e-mail: rbalusek@seznam.cz