Resuscitační oprava R2 pro větší nadměrně opotřebované plochy

Použití této techniky opravy větších úseků cest a ploch je vhodné tam, kde od komunikace nežádáme nijak oslnivou krásu, ale jen pouhé zajištění plnění funkce pojízdné cesty nebo plochy a to na omezenou dobu, kde se počítá s tím, že po několika letech bude komunikace vystavená nově, anebo tam, kde se během několika let bude dělat třeba kanalizace a pro dosloužení této cesty by bylo kvalitnější opravy škoda. Anebo tam, kde se s komunikací již fakt musí něco udělat a finanční možnosti jsou velmi, ale velmi omezené.

Vlastní oprava cesty pak spočívá ve srovnání stávající komunikace, nejlépe metodou R1, aby se podařilo pokud možno udělat plochu co nejrovnější a pak strojně aplikovat spojovací postřik s následným podrcením jemným kamenivem a zhutněním a další aplikaci uzavíracího postřiku se závěrečným podrcením praným jemným kamenivem.

Příklady míst vhodných k opravě metodou R2

Dobrý den. Musím vám poděkovat za opravu ul. U Koupaliště v obci Rapotín. Oprava byla provedena metodou R2, která spočívá v postřiku emulzí a následnému posypu štěrkem. Tato vrstva se velmi dobře spojila s původním povrchem cesty, který byl štěrkový s dost velkým poměrem prachu. Cesta dodnes plní svojí funkci a z velké části je ve velmi dobrém stavu. Samozřejmě tam kde podklad nebyl dostatečně pevný tak došlo k výtlukům , ale to je jen v malé části. Tento způsob opravy doporučuji a doporučuji ze strany objednatele lepší přípravu opravovaného povrchu aby došlo k dokonalému spojení emulze a původního povrchu.

Jaroslav Miller Rapos s.r.o., Rapotín

Pro více informaci zavolejte !

Požádejte o návštěvu našeho obchodního zástupce emailem a my zdarma posoudíme vaše komunikace a navrhneme optimální způsob opravy.

Mgr. Jan Balušek

Tel.: 773 742 471 
e-mail: jan1bal@seznam.cz

Ing. Richard Balušek

Tel.: 773 742 477 
e-mail: rbalusek@seznam.cz